Logo Search packages:      
Sourcecode: beep-media-player version File versions  Download package

fileinfo.c

/* BMP - Cross-platform multimedia player
 * Copyright (C) 2003-2004 BMP development team.
 *
 * Based on XMMS:
 * Copyright (C) 1998-2003 XMMS development team.
 *
 * This program is free software; you can redistribute it and/or
 * modify it under the terms of the GNU General Public License
 * as published by the Free Software Foundation; either version 2
 * of the License, or (at your option) any later version.
 *
 * This program is distributed in the hope that it will be useful,
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
 * GNU General Public License for more details.
 *
 * You should have received a copy of the GNU General Public License
 * along with this program; if not, write to the Free Software
 * Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
 * 02111-1307, USA.
 *
 */

#ifdef HAVE_CONFIG_H
# include "config.h"
#endif

#include <glib.h>
#include <glib/gi18n.h>
#include <gtk/gtk.h>
#include <ogg/ogg.h>
#include <vorbis/codec.h>
#include <vorbis/vorbisfile.h>

#include <math.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#include <unistd.h>

#include "beep/util.h"
#include <libbeep/util.h>
#include <libbeep/vfs.h>

#include "vorbis.h"
#include "vcedit.h"

#include "ogg.xpm"

static struct vte_struct {
  VFSFile *in;
  gchar *filename;
} vte;

static void fail(const gchar * error);
static void save_cb(GtkWidget * w, gpointer data);
static void remove_cb(GtkWidget * w, gpointer data);
static gint init_files(vcedit_state * state);
static gint close_files(vcedit_state * state);

extern GMutex *vf_mutex;
static GtkWidget *window = NULL;
static GList *genre_list = NULL;

static GtkWidget *title_entry, *album_entry, *performer_entry;
static GtkWidget *tracknumber_entry, *date_entry;
static GtkWidget *genre_combo, *user_comment_entry;
#ifdef ALL_VORBIS_TAGS
static GtkWidget *description_entry, *version_entry, *isrc_entry;
static GtkWidget *copyright_entry, *organization_entry, *location_entry;
#endif
static GtkWidget *rg_track_entry, *rg_album_entry, *rg_track_peak_entry,
  *rg_album_peak_entry;
static GtkWidget *rg_track_label, *rg_album_label, *rg_track_peak_label,
  *rg_album_peak_label;
static GtkWidget *rg_show_button;

GtkWidget *save_button, *remove_button;
GtkWidget *rg_frame, *rg_table;

/* From mpg123.c, as no standardized Ogg Vorbis genres exists. */
static const gchar *vorbis_genres[] = {
  N_("Blues"), N_("Classic Rock"), N_("Country"), N_("Dance"),
  N_("Disco"), N_("Funk"), N_("Grunge"), N_("Hip-Hop"),
  N_("Jazz"), N_("Metal"), N_("New Age"), N_("Oldies"),
  N_("Other"), N_("Pop"), N_("R&B"), N_("Rap"), N_("Reggae"),
  N_("Rock"), N_("Techno"), N_("Industrial"), N_("Alternative"),
  N_("Ska"), N_("Death Metal"), N_("Pranks"), N_("Soundtrack"),
  N_("Euro-Techno"), N_("Ambient"), N_("Trip-Hop"), N_("Vocal"),
  N_("Jazz+Funk"), N_("Fusion"), N_("Trance"), N_("Classical"),
  N_("Instrumental"), N_("Acid"), N_("House"), N_("Game"),
  N_("Sound Clip"), N_("Gospel"), N_("Noise"), N_("AlternRock"),
  N_("Bass"), N_("Soul"), N_("Punk"), N_("Space"),
  N_("Meditative"), N_("Instrumental Pop"),
  N_("Instrumental Rock"), N_("Ethnic"), N_("Gothic"),
  N_("Darkwave"), N_("Techno-Industrial"), N_("Electronic"),
  N_("Pop-Folk"), N_("Eurodance"), N_("Dream"),
  N_("Southern Rock"), N_("Comedy"), N_("Cult"),
  N_("Gangsta Rap"), N_("Top 40"), N_("Christian Rap"),
  N_("Pop/Funk"), N_("Jungle"), N_("Native American"),
  N_("Cabaret"), N_("New Wave"), N_("Psychedelic"), N_("Rave"),
  N_("Showtunes"), N_("Trailer"), N_("Lo-Fi"), N_("Tribal"),
  N_("Acid Punk"), N_("Acid Jazz"), N_("Polka"), N_("Retro"),
  N_("Musical"), N_("Rock & Roll"), N_("Hard Rock"), N_("Folk"),
  N_("Folk/Rock"), N_("National Folk"), N_("Swing"),
  N_("Fast-Fusion"), N_("Bebob"), N_("Latin"), N_("Revival"),
  N_("Celtic"), N_("Bluegrass"), N_("Avantgarde"),
  N_("Gothic Rock"), N_("Progressive Rock"),
  N_("Psychedelic Rock"), N_("Symphonic Rock"), N_("Slow Rock"),
  N_("Big Band"), N_("Chorus"), N_("Easy Listening"),
  N_("Acoustic"), N_("Humour"), N_("Speech"), N_("Chanson"),
  N_("Opera"), N_("Chamber Music"), N_("Sonata"), N_("Symphony"),
  N_("Booty Bass"), N_("Primus"), N_("Porn Groove"),
  N_("Satire"), N_("Slow Jam"), N_("Club"), N_("Tango"),
  N_("Samba"), N_("Folklore"), N_("Ballad"), N_("Power Ballad"),
  N_("Rhythmic Soul"), N_("Freestyle"), N_("Duet"),
  N_("Punk Rock"), N_("Drum Solo"), N_("A Cappella"),
  N_("Euro-House"), N_("Dance Hall"), N_("Goa"),
  N_("Drum & Bass"), N_("Club-House"), N_("Hardcore"),
  N_("Terror"), N_("Indie"), N_("BritPop"), N_("Negerpunk"),
  N_("Polsk Punk"), N_("Beat"), N_("Christian Gangsta Rap"),
  N_("Heavy Metal"), N_("Black Metal"), N_("Crossover"),
  N_("Contemporary Christian"), N_("Christian Rock"),
  N_("Merengue"), N_("Salsa"), N_("Thrash Metal"),
  N_("Anime"), N_("JPop"), N_("Synthpop")
};

static const gchar *
get_comment(vorbis_comment * vc, const gchar * tag)
{
  const gchar *value;

  g_return_val_if_fail(tag != NULL, "");

  if (!vc)
    return "";

  if ((value = vorbis_comment_query(vc, (gchar *) tag, 0)))
    return value;
  else
    return "";
}

static gboolean
str_equal_nocase(gconstpointer a,
         gconstpointer b)
{
  return strcasecmp((const gchar *) a, (const gchar *) b) == 0;
}

static GHashTable *
hash_table_from_vorbis_comment(vorbis_comment * vc)
{
  GHashTable *table;
  gint i;

  table = g_hash_table_new_full(g_str_hash, str_equal_nocase,
                 g_free, g_free);

  for (i = 0; i < vc->comments; i++) {
    gchar **frags;
#ifdef DEBUG
    g_message(vc->user_comments[i]);
#endif
    frags = g_strsplit(vc->user_comments[i], "=", 2);
   
    /* FIXME: need more rigorous checks to guard against
      borqued comments */

    /* No RHS? */
    if (!frags[1]) frags[1] = g_strdup("");

    g_hash_table_replace(table, frags[0], frags[1]);
    g_free(frags);
  }

  return table;
}

static void
comment_hash_add_tag(GHashTable * table,
           const gchar * tag,
           const gchar * value)
{
  g_hash_table_replace(table, g_strdup(tag), g_strdup(value));
}


static void
vorbis_comment_add_swapped(gchar * key,
              gchar * value,
              vorbis_comment * vc)
{
  vorbis_comment_add_tag(vc, key, value);
}

static void
hash_table_to_vorbis_comment(vorbis_comment * vc, GHashTable * table)
{
  vorbis_comment_clear(vc);
  g_hash_table_foreach(table, (GHFunc) vorbis_comment_add_swapped,
             vc);
}


static void
fail(const gchar * error)
{
  gchar *errorstring;
  errorstring = g_strdup_printf(_("An error occured:\n%s"), error);

  xmms_show_message(_("Error!"), errorstring, _("Ok"), FALSE, NULL, NULL);

  g_free(errorstring);
  return;
}


static void
save_cb(GtkWidget * w, gpointer data)
{
  const gchar *track_name, *performer, *album_name, *date, *track_number;
  const gchar *genre, *user_comment;
#ifdef ALL_VORBIS_TAGS
  const gchar *description, *version, *isrc, *copyright, *organization;
  const gchar *location;
#endif
  const gchar *rg_track_gain, *rg_album_gain, *rg_track_peak, *rg_album_peak;

  GHashTable *comment_hash;

  vcedit_state *state;
  vorbis_comment *comment;

  if (!g_strncasecmp(vte.filename, "http://", 7))
    return;

  state = vcedit_new_state();

  g_mutex_lock(vf_mutex);
  if (init_files(state) < 0) {
    fail(_("Failed to modify tag (open)"));
    goto close;
  }

  comment = vcedit_comments(state);
  comment_hash = hash_table_from_vorbis_comment(comment);

  track_name = gtk_entry_get_text(GTK_ENTRY(title_entry));
  performer = gtk_entry_get_text(GTK_ENTRY(performer_entry));
  album_name = gtk_entry_get_text(GTK_ENTRY(album_entry));
  track_number = gtk_entry_get_text(GTK_ENTRY(tracknumber_entry));
  genre = gtk_entry_get_text(GTK_ENTRY(GTK_COMBO(genre_combo)->entry));
  date = gtk_entry_get_text(GTK_ENTRY(date_entry));
  user_comment = gtk_entry_get_text(GTK_ENTRY(user_comment_entry));
#ifdef ALL_VORBIS_TAGS
  location = gtk_entry_get_text(GTK_ENTRY(location_entry));
  description = gtk_entry_get_text(GTK_ENTRY(description_entry));
  version = gtk_entry_get_text(GTK_ENTRY(version_entry));
  isrc = gtk_entry_get_text(GTK_ENTRY(isrc_entry));
  organization = gtk_entry_get_text(GTK_ENTRY(organization_entry));
  copyright = gtk_entry_get_text(GTK_ENTRY(copyright_entry));
#endif
  rg_track_gain = gtk_entry_get_text(GTK_ENTRY(rg_track_entry));
  rg_album_gain = gtk_entry_get_text(GTK_ENTRY(rg_album_entry));
  rg_track_peak = gtk_entry_get_text(GTK_ENTRY(rg_track_peak_entry));
  rg_album_peak = gtk_entry_get_text(GTK_ENTRY(rg_album_peak_entry));

  comment_hash_add_tag(comment_hash, "title", track_name);
  comment_hash_add_tag(comment_hash, "artist", performer);
  comment_hash_add_tag(comment_hash, "album", album_name);
  comment_hash_add_tag(comment_hash, "tracknumber", track_number);
  comment_hash_add_tag(comment_hash, "genre", genre);
  comment_hash_add_tag(comment_hash, "date", date);
  comment_hash_add_tag(comment_hash, "comment", user_comment);

#ifdef ALL_VORBIS_TAGS
  comment_hash_add_tag(comment_hash, "location", location);
  comment_hash_add_tag(comment_hash, "description", description);
  comment_hash_add_tag(comment_hash, "version", version);
  comment_hash_add_tag(comment_hash, "isrc", isrc);
  comment_hash_add_tag(comment_hash, "organization", organization);
  comment_hash_add_tag(comment_hash, "copyright", copyright);
#endif

  comment_hash_add_tag(comment_hash, "replaygain_track_gain", rg_track_gain);
  comment_hash_add_tag(comment_hash, "replaygain_album_gain", rg_album_gain);
  comment_hash_add_tag(comment_hash, "replaygain_track_peak", rg_track_peak);
  comment_hash_add_tag(comment_hash, "replaygain_album_peak", rg_album_peak);

  hash_table_to_vorbis_comment(comment, comment_hash);
  g_hash_table_destroy(comment_hash);

  if (close_files(state) < 0)
    fail(_("Failed to modify tag (close)"));
  else {
    gtk_widget_set_sensitive(save_button, FALSE);
    gtk_widget_set_sensitive(remove_button, TRUE);
  }


 close:
  vcedit_clear(state);
  g_mutex_unlock(vf_mutex);
}

static void
remove_cb(GtkWidget * w, gpointer data)
{
  vcedit_state *state;
  vorbis_comment *comment;

  if (!g_strncasecmp(vte.filename, "http://", 7))
    return;

  state = vcedit_new_state();

  g_mutex_lock(vf_mutex);
  if (init_files(state) < 0) {
    fail(_("Failed to modify tag"));
    goto close;
  }

  comment = vcedit_comments(state);

  vorbis_comment_clear(comment);

  if (close_files(state) < 0) {
    fail(_("Failed to modify tag"));
  }
  else {
    gtk_entry_set_text(GTK_ENTRY(title_entry), "");
    gtk_entry_set_text(GTK_ENTRY(album_entry), "");
    gtk_entry_set_text(GTK_ENTRY(performer_entry), "");
    gtk_entry_set_text(GTK_ENTRY(tracknumber_entry), "");
    gtk_entry_set_text(GTK_ENTRY(date_entry), "");
    gtk_entry_set_text(GTK_ENTRY(genre_combo), "");
    gtk_entry_set_text(GTK_ENTRY(user_comment_entry), "");
  }

 close:
  vcedit_clear(state);
  g_mutex_unlock(vf_mutex);
/*   gtk_widget_destroy(window); */
}

static void
rg_show_cb(GtkWidget * w, gpointer data)
{
  if (gtk_toggle_button_get_active(GTK_TOGGLE_BUTTON(rg_show_button))) {
    gtk_widget_show(rg_frame);
  }
  else {
    gtk_widget_hide(rg_frame);
  }
}

static gint
init_files(vcedit_state * state)
{
  if ((vte.in = vfs_fopen(vte.filename, "rb")) == NULL) {
#ifdef DEBUG
    g_message("fileinfo.c: couldn't open file %s", vte.filename);
#endif
    return -1;
  }

  if (vcedit_open(state, vte.in) < 0) {
#ifdef DEBUG
    g_message("fileinfo.c: couldn't open file for editing %s",
         vte.filename);
#endif
    vfs_fclose(vte.in);
    return -1;
  }

#ifdef DEBUG
  g_message("fileinfo.c: file successfully opened for editing %s",
       vte.filename);
#endif

  return 0;
}

static gint
close_files(vcedit_state * state)
{
  gint retval = 0, ofh;
  gchar *tmpfn;
  VFSFile *out;

  tmpfn = g_strdup_printf("%s.XXXXXX", vte.filename);

  if ((ofh = mkstemp(tmpfn)) < 0) {
    g_free(tmpfn);
    vfs_fclose(vte.in);
#ifdef DEBUG
    g_critical("fileinfo.c: couldn't create temp file");
#endif
    return -1;
  }
  else {
#ifdef DEBUG
    g_message("fileinfo.c: created temp file %s", tmpfn);
#endif
  }

  if ((out = vfs_fopen(tmpfn, "wb")) == NULL) {
    close(ofh);
    remove(tmpfn);
    g_free(tmpfn);
    vfs_fclose(vte.in);
#ifdef DEBUG
    g_critical("fileinfo.c: couldn't open temp file");
#endif
    return -1;
  }
  else {
#ifdef DEBUG
    g_message("fileinfo.c: opened temp file %s", tmpfn);
#endif
  }

  if (vcedit_write(state, out) < 0) {
#ifdef DEBUG
    g_warning("vcedit_write: %s", state->lasterror);
#endif
    retval = -1;
  }

  vfs_fclose(vte.in);

  if (vfs_fclose(out) != 0) {
#ifdef DEBUG
    g_critical("fileinfo.c: couldn't close out file");
#endif
    retval = -1;
  }
  else {
#ifdef DEBUG
    g_message("fileinfo.c: outfile closed");
#endif
  }

  if (retval < 0 || rename(tmpfn, vte.filename) < 0) {
    remove(tmpfn);
    retval = -1;
#ifdef DEBUG
    g_critical("fileinfo.c: couldn't rename file");
#endif
  }
  else {
#ifdef DEBUG
    g_message("fileinfo.c: file %s renamed successfully to %s", tmpfn,
         vte.filename);
#endif
  }

  g_free(tmpfn);
  return retval;
}


static void
label_set_text(GtkLabel * label, const gchar * format, ...)
{
  va_list args;
  gchar *text;

  va_start(args, format);
  text = g_strdup_vprintf(format, args);
  va_end(args);

  gtk_label_set_text(label, text);
  g_free(text);
}

void
change_buttons(void)
{
  gtk_widget_set_sensitive(GTK_WIDGET(save_button), TRUE);
}


/***********************************************************************/

void
vorbis_file_info_box(gchar * filename)
{
  gchar *filename_utf8, *title;
  const gchar *rg_track_gain, *rg_track_peak;
  const gchar *rg_album_gain, *rg_album_peak;

  gint time, minutes, seconds, bitrate, rate, channels, filesize, i;

  OggVorbis_File vf;
  vorbis_info *vi;
  vorbis_comment *comment = NULL;

  VFSFile *fh;

  gboolean clear_vf = FALSE;

  GtkWidget *pixmapwid;
  GdkPixbuf *pixbuf;
  PangoAttrList *attrs;
  PangoAttribute *attr;

  GtkWidget *boxx;
  GtkWidget *img;
  GtkWidget *test_table;

  static GtkWidget *info_frame, *info_box, *bitrate_label, *rate_label;
  static GtkWidget *bitrate_label_val, *rate_label_val;

  static GtkWidget *channel_label, *length_label, *filesize_label;
  static GtkWidget *channel_label_val, *length_label_val,
    *filesize_label_val;

  static GtkWidget *filename_entry, *tag_frame;

  g_free(vte.filename);
  vte.filename = g_strdup(filename);

  if (!window) {
    GtkWidget *hbox, *label, *filename_hbox, *vbox, *left_vbox;
    GtkWidget *table, *bbox, *cancel_button;

    window = gtk_window_new(GTK_WINDOW_TOPLEVEL);
    gtk_window_set_type_hint(GTK_WINDOW(window),
                 GDK_WINDOW_TYPE_HINT_DIALOG);
    gtk_window_set_resizable(GTK_WINDOW(window), FALSE);
    g_signal_connect(G_OBJECT(window), "destroy",
             G_CALLBACK(gtk_widget_destroyed), &window);
    gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(window), 10);

    vbox = gtk_vbox_new(FALSE, 10);
    gtk_container_add(GTK_CONTAINER(window), vbox);

    filename_hbox = gtk_hbox_new(FALSE, 5);
    gtk_box_pack_start(GTK_BOX(vbox), filename_hbox, FALSE, TRUE, 0);

    pixbuf = gdk_pixbuf_new_from_xpm_data((const gchar **)
                       gnome_mime_audio_ogg_xpm);
    pixmapwid = gtk_image_new_from_pixbuf(pixbuf);
    gtk_misc_set_alignment(GTK_MISC(pixmapwid), 0, 0);
    gtk_box_pack_start(GTK_BOX(filename_hbox), pixmapwid, FALSE, FALSE,
              0);

    attrs = pango_attr_list_new();

    attr = pango_attr_weight_new(PANGO_WEIGHT_BOLD);
    attr->start_index = 0;
    attr->end_index = -1;
    pango_attr_list_insert(attrs, attr);

    label = gtk_label_new(_("Name:"));
    gtk_label_set_attributes(GTK_LABEL(label), attrs);
    gtk_box_pack_start(GTK_BOX(filename_hbox), label, FALSE, FALSE, 0);

    filename_entry = gtk_entry_new();
    gtk_editable_set_editable(GTK_EDITABLE(filename_entry), FALSE);
    gtk_box_pack_start(GTK_BOX(filename_hbox), filename_entry, TRUE,
              TRUE, 0);

    hbox = gtk_hbox_new(FALSE, 10);
    gtk_box_pack_start(GTK_BOX(vbox), hbox, FALSE, TRUE, 0);

    left_vbox = gtk_table_new(4, 7, FALSE);
    gtk_box_pack_start(GTK_BOX(hbox), left_vbox, FALSE, FALSE, 0);

    tag_frame = gtk_frame_new(_(" Ogg Vorbis Tag "));
    gtk_table_attach(GTK_TABLE(left_vbox), tag_frame, 2, 4, 0, 1,
             GTK_FILL, GTK_FILL, 0, 4);

    table = gtk_table_new(16, 6, FALSE);
    gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(table), 5);
    gtk_container_add(GTK_CONTAINER(tag_frame), table);

    label = gtk_label_new(_("Title:"));
    gtk_label_set_attributes(GTK_LABEL(label), attrs);
    gtk_misc_set_alignment(GTK_MISC(label), 1, 0.5);
    gtk_table_attach(GTK_TABLE(table), label, 0, 1, 0, 1,
             GTK_FILL, GTK_FILL, 5, 5);

    title_entry = gtk_entry_new();
    gtk_table_attach(GTK_TABLE(table), title_entry, 1, 4, 0, 1,
             GTK_FILL | GTK_EXPAND | GTK_SHRINK,
             GTK_FILL | GTK_EXPAND | GTK_SHRINK, 0, 5);

    label = gtk_label_new(_("Artist:"));
    gtk_label_set_attributes(GTK_LABEL(label), attrs);
    gtk_misc_set_alignment(GTK_MISC(label), 1, 0.5);
    gtk_table_attach(GTK_TABLE(table), label, 0, 1, 1, 2,
             GTK_FILL, GTK_FILL, 5, 5);

    performer_entry = gtk_entry_new();
    gtk_table_attach(GTK_TABLE(table), performer_entry, 1, 4, 1, 2,
             GTK_FILL | GTK_EXPAND | GTK_SHRINK,
             GTK_FILL | GTK_EXPAND | GTK_SHRINK, 0, 5);

    label = gtk_label_new(_("Album:"));
    gtk_label_set_attributes(GTK_LABEL(label), attrs);
    gtk_misc_set_alignment(GTK_MISC(label), 1, 0.5);
    gtk_table_attach(GTK_TABLE(table), label, 0, 1, 2, 3,
             GTK_FILL, GTK_FILL, 5, 5);

    album_entry = gtk_entry_new();
    gtk_table_attach(GTK_TABLE(table), album_entry, 1, 4, 2, 3,
             GTK_FILL | GTK_EXPAND | GTK_SHRINK,
             GTK_FILL | GTK_EXPAND | GTK_SHRINK, 0, 5);

    label = gtk_label_new(_("Comment:"));
    gtk_label_set_attributes(GTK_LABEL(label), attrs);
    gtk_misc_set_alignment(GTK_MISC(label), 1, 0.5);
    gtk_table_attach(GTK_TABLE(table), label, 0, 1, 3, 4,
             GTK_FILL, GTK_FILL, 5, 5);

    user_comment_entry = gtk_entry_new();
    gtk_table_attach(GTK_TABLE(table), user_comment_entry, 1, 4, 3,
             4, GTK_FILL | GTK_EXPAND | GTK_SHRINK,
             GTK_FILL | GTK_EXPAND | GTK_SHRINK, 0, 5);

    label = gtk_label_new(_("Date:"));
    gtk_label_set_attributes(GTK_LABEL(label), attrs);
    gtk_misc_set_alignment(GTK_MISC(label), 1, 0.5);
    gtk_table_attach(GTK_TABLE(table), label, 0, 1, 4, 5,
             GTK_FILL, GTK_FILL, 5, 5);

    date_entry = gtk_entry_new();
    gtk_widget_set_size_request(date_entry, 60, -1);
    gtk_table_attach(GTK_TABLE(table), date_entry, 1, 2, 4, 5,
             GTK_FILL | GTK_EXPAND | GTK_SHRINK,
             GTK_FILL | GTK_EXPAND | GTK_SHRINK, 0, 5);

    label = gtk_label_new(_("Track number:"));
    gtk_label_set_attributes(GTK_LABEL(label), attrs);
    gtk_misc_set_alignment(GTK_MISC(label), 1, 0.5);
    gtk_table_attach(GTK_TABLE(table), label, 2, 3, 4, 5,
             GTK_FILL, GTK_FILL, 5, 5);

    tracknumber_entry = gtk_entry_new_with_max_length(4);
    gtk_widget_set_size_request(tracknumber_entry, 20, -1);
    gtk_table_attach(GTK_TABLE(table), tracknumber_entry, 3, 4, 4,
             5, GTK_FILL | GTK_EXPAND | GTK_SHRINK,
             GTK_FILL | GTK_EXPAND | GTK_SHRINK, 0, 5);

    label = gtk_label_new(_("Genre:"));
    gtk_label_set_attributes(GTK_LABEL(label), attrs);
    gtk_misc_set_alignment(GTK_MISC(label), 1, 0.5);
    gtk_table_attach(GTK_TABLE(table), label, 0, 1, 5, 6,
             GTK_FILL, GTK_FILL, 5, 5);

    genre_combo = gtk_combo_new();
    if (!genre_list) {
      for (i = 0; i < G_N_ELEMENTS(vorbis_genres); i++)
        genre_list = g_list_prepend(genre_list, _(vorbis_genres[i]));
      genre_list = g_list_sort(genre_list, (GCompareFunc) g_strcasecmp);
    }
    gtk_combo_set_popdown_strings(GTK_COMBO(genre_combo), genre_list);
    gtk_table_attach(GTK_TABLE(table), genre_combo, 1, 4, 5, 6,
             GTK_FILL | GTK_EXPAND | GTK_SHRINK,
             GTK_FILL | GTK_EXPAND | GTK_SHRINK, 0, 5);

#ifdef ALL_VORBIS_TAGS
    label = gtk_label_new(_("Description:"));
    gtk_misc_set_alignment(GTK_MISC(label), 1, 0.5);
    gtk_table_attach(GTK_TABLE(table), label, 0, 1, 6, 7,
             GTK_FILL, GTK_FILL, 5, 5);

    description_entry = gtk_entry_new();
    gtk_table_attach(GTK_TABLE(table), description_entry, 1, 4, 6,
             7, GTK_FILL | GTK_EXPAND | GTK_SHRINK,
             GTK_FILL | GTK_EXPAND | GTK_SHRINK, 0, 5);

    label = gtk_label_new(_("Location:"));
    gtk_misc_set_alignment(GTK_MISC(label), 1, 0.5);
    gtk_table_attach(GTK_TABLE(table), label, 0, 1, 7, 8,
             GTK_FILL, GTK_FILL, 5, 5);

    location_entry = gtk_entry_new();
    gtk_table_attach(GTK_TABLE(table), location_entry, 1, 4, 7, 8,
             GTK_FILL | GTK_EXPAND | GTK_SHRINK,
             GTK_FILL | GTK_EXPAND | GTK_SHRINK, 0, 5);

    label = gtk_label_new(_("Version:"));
    gtk_misc_set_alignment(GTK_MISC(label), 1, 0.5);
    gtk_table_attach(GTK_TABLE(table), label, 0, 1, 8, 9,
             GTK_FILL, GTK_FILL, 5, 5);

    version_entry = gtk_entry_new();
    gtk_widget_set_size_request(version_entry, 60, -1);
    gtk_table_attach(GTK_TABLE(table), version_entry, 1, 2, 8, 9,
             GTK_FILL | GTK_EXPAND | GTK_SHRINK,
             GTK_FILL | GTK_EXPAND | GTK_SHRINK, 0, 5);

    label = gtk_label_new(_("ISRC number:"));
    gtk_misc_set_alignment(GTK_MISC(label), 1, 0.5);
    gtk_table_attach(GTK_TABLE(table), label, 2, 3, 8, 9,
             GTK_FILL, GTK_FILL, 5, 5);

    isrc_entry = gtk_entry_new();
    gtk_widget_set_size_request(isrc_entry, 20, -1);
    gtk_table_attach(GTK_TABLE(table), isrc_entry, 3, 4, 8, 9,
             GTK_FILL | GTK_EXPAND | GTK_SHRINK,
             GTK_FILL | GTK_EXPAND | GTK_SHRINK, 0, 5);

    label = gtk_label_new(_("Organization:"));
    gtk_misc_set_alignment(GTK_MISC(label), 1, 0.5);
    gtk_table_attach(GTK_TABLE(table), label, 0, 1, 9, 10,
             GTK_FILL, GTK_FILL, 5, 5);

    organization_entry = gtk_entry_new();
    gtk_table_attach(GTK_TABLE(table), organization_entry, 1, 4, 9,
             10, GTK_FILL | GTK_EXPAND | GTK_SHRINK,
             GTK_FILL | GTK_EXPAND | GTK_SHRINK, 0, 5);

    label = gtk_label_new(_("Copyright:"));
    gtk_misc_set_alignment(GTK_MISC(label), 1, 0.5);
    gtk_table_attach(GTK_TABLE(table), label, 0, 1, 10, 11,
             GTK_FILL, GTK_FILL, 5, 5);

    copyright_entry = gtk_entry_new();
    gtk_table_attach(GTK_TABLE(table), copyright_entry, 1, 4, 10,
             11, GTK_FILL | GTK_EXPAND | GTK_SHRINK,
             GTK_FILL | GTK_EXPAND | GTK_SHRINK, 0, 5);
#endif
    boxx = gtk_hbutton_box_new();
    gtk_hbutton_box_set_layout_default(GTK_BUTTONBOX_SPREAD);

    remove_button = gtk_button_new_from_stock(GTK_STOCK_DELETE);
    g_signal_connect_swapped(G_OBJECT(remove_button),
                 "clicked", G_CALLBACK(remove_cb), NULL);
    gtk_container_add(GTK_CONTAINER(boxx), remove_button);

    save_button = gtk_button_new_from_stock(GTK_STOCK_SAVE);
    g_signal_connect(G_OBJECT(save_button), "clicked",
             G_CALLBACK(save_cb), NULL);
    gtk_container_add(GTK_CONTAINER(boxx), save_button);

    gtk_table_attach(GTK_TABLE(table), boxx, 0, 5, 6, 7, GTK_FILL, 0,
             0, 8);

    rg_show_button = gtk_toggle_button_new();
    img = gtk_image_new_from_stock(GTK_STOCK_GO_FORWARD,
                    GTK_ICON_SIZE_MENU);
    gtk_container_add(GTK_CONTAINER(rg_show_button), img);
    g_signal_connect(G_OBJECT(rg_show_button), "toggled",
             G_CALLBACK(rg_show_cb), NULL);

    gtk_table_attach(GTK_TABLE(left_vbox), rg_show_button, 4, 5, 0, 2,
             GTK_FILL | GTK_EXPAND | GTK_SHRINK,
             GTK_FILL | GTK_EXPAND | GTK_SHRINK, 5, 5);

    rg_frame = gtk_frame_new(_(" Ogg Vorbis ReplayGain "));
    gtk_table_attach(GTK_TABLE(left_vbox), rg_frame, 5, 6, 0, 4,
             GTK_FILL, GTK_FILL, 0, 4);
    rg_table = gtk_table_new(16, 4, FALSE);
    gtk_container_add(GTK_CONTAINER(rg_frame), GTK_WIDGET(rg_table));

    rg_track_label = gtk_label_new(_("Track gain:"));
    gtk_misc_set_alignment(GTK_MISC(rg_track_label), 1, 0.5);
    gtk_table_attach(GTK_TABLE(rg_table), rg_track_label, 5, 6, 0, 1,
             GTK_FILL, GTK_FILL, 5, 5);

    rg_track_entry = gtk_entry_new();
    gtk_table_attach(GTK_TABLE(rg_table), rg_track_entry, 6, 7, 0,
             1, GTK_FILL | GTK_EXPAND | GTK_SHRINK,
             GTK_FILL | GTK_EXPAND | GTK_SHRINK, 0, 5);

    rg_track_peak_label = gtk_label_new(_("Track peak:"));
    gtk_misc_set_alignment(GTK_MISC(rg_track_peak_label), 1, 0.5);
    gtk_table_attach(GTK_TABLE(rg_table), rg_track_peak_label, 5, 6, 1,
             2, GTK_FILL, GTK_FILL, 5, 5);

    rg_track_peak_entry = gtk_entry_new();
    gtk_table_attach(GTK_TABLE(rg_table), rg_track_peak_entry, 6, 7, 1,
             2, GTK_FILL | GTK_EXPAND | GTK_SHRINK,
             GTK_FILL | GTK_EXPAND | GTK_SHRINK, 0, 5);


    rg_album_label = gtk_label_new(_("Album gain:"));
    gtk_misc_set_alignment(GTK_MISC(rg_album_label), 1, 0.5);
    gtk_table_attach(GTK_TABLE(rg_table), rg_album_label, 5, 6, 2, 3,
             GTK_FILL, GTK_FILL, 5, 5);

    rg_album_entry = gtk_entry_new();
    gtk_table_attach(GTK_TABLE(rg_table), rg_album_entry, 6, 7, 2,
             3, GTK_FILL | GTK_EXPAND | GTK_SHRINK,
             GTK_FILL | GTK_EXPAND | GTK_SHRINK, 0, 5);

    rg_album_peak_label = gtk_label_new(_("Album peak:"));
    gtk_misc_set_alignment(GTK_MISC(rg_album_peak_label), 1, 0.5);
    gtk_table_attach(GTK_TABLE(rg_table), rg_album_peak_label, 5, 6, 3,
             4, GTK_FILL, GTK_FILL, 5, 5);

    rg_album_peak_entry = gtk_entry_new();
    gtk_table_attach(GTK_TABLE(rg_table), rg_album_peak_entry, 6, 7, 3,
             4, GTK_FILL | GTK_EXPAND | GTK_SHRINK,
             GTK_FILL | GTK_EXPAND | GTK_SHRINK, 0, 5);

    bbox = gtk_hbutton_box_new();
    gtk_button_box_set_layout(GTK_BUTTON_BOX(bbox), GTK_BUTTONBOX_END);
    gtk_button_box_set_spacing(GTK_BUTTON_BOX(bbox), 5);
    gtk_table_attach(GTK_TABLE(left_vbox), bbox, 0, 4, 1, 2, GTK_FILL,
             0, 0, 8);

    cancel_button = gtk_button_new_from_stock(GTK_STOCK_CLOSE);
    g_signal_connect_swapped(G_OBJECT(cancel_button),
                 "clicked",
                 G_CALLBACK(gtk_widget_destroy),
                 G_OBJECT(window));
    GTK_WIDGET_SET_FLAGS(cancel_button, GTK_CAN_DEFAULT);
    gtk_box_pack_start(GTK_BOX(bbox), cancel_button, TRUE, TRUE, 0);
    gtk_widget_grab_default(cancel_button);


    gtk_table_set_col_spacing(GTK_TABLE(left_vbox), 1, 10);


    info_frame = gtk_frame_new(_(" Ogg Vorbis Info "));
    gtk_table_attach(GTK_TABLE(left_vbox), info_frame, 0, 2, 0, 1,
             GTK_FILL, GTK_FILL, 0, 4);

    info_box = gtk_vbox_new(FALSE, 5);
    gtk_container_add(GTK_CONTAINER(info_frame), info_box);
    gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(info_box), 10);
    gtk_box_set_spacing(GTK_BOX(info_box), 0);

    /* FIXME: Obvious... */
    test_table = gtk_table_new(2, 10, FALSE);
    gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(test_table), 0);
    gtk_container_add(GTK_CONTAINER(info_box), test_table);


    bitrate_label = gtk_label_new(_("Bit rate:"));
    gtk_label_set_attributes(GTK_LABEL(bitrate_label), attrs);
    gtk_misc_set_alignment(GTK_MISC(bitrate_label), 1, 0.5);
    gtk_label_set_justify(GTK_LABEL(bitrate_label), GTK_JUSTIFY_RIGHT);
    gtk_table_attach(GTK_TABLE(test_table), bitrate_label, 0, 1, 0, 1,
             GTK_FILL, GTK_FILL, 5, 2);

    bitrate_label_val = gtk_label_new("");
    gtk_misc_set_alignment(GTK_MISC(bitrate_label_val), 0, 0);
    gtk_label_set_justify(GTK_LABEL(bitrate_label_val), GTK_JUSTIFY_LEFT);
    gtk_table_attach(GTK_TABLE(test_table), bitrate_label_val, 1, 2, 0,
             1, GTK_FILL, GTK_FILL, 10, 2);

    rate_label = gtk_label_new(_("Sample rate:"));
    gtk_label_set_attributes(GTK_LABEL(rate_label), attrs);
    gtk_misc_set_alignment(GTK_MISC(rate_label), 1, 0.5);
    gtk_label_set_justify(GTK_LABEL(rate_label), GTK_JUSTIFY_RIGHT);
    gtk_table_attach(GTK_TABLE(test_table), rate_label, 0, 1, 1, 2,
             GTK_FILL, GTK_FILL, 5, 2);

    rate_label_val = gtk_label_new("");
    gtk_misc_set_alignment(GTK_MISC(rate_label_val), 0, 0);
    gtk_label_set_justify(GTK_LABEL(rate_label_val), GTK_JUSTIFY_LEFT);
    gtk_table_attach(GTK_TABLE(test_table), rate_label_val, 1, 2, 1, 2,
             GTK_FILL, GTK_FILL, 10, 2);

    channel_label = gtk_label_new(_("Channels:"));
    gtk_label_set_attributes(GTK_LABEL(channel_label), attrs);
    gtk_misc_set_alignment(GTK_MISC(channel_label), 1, 0.5);
    gtk_label_set_justify(GTK_LABEL(channel_label), GTK_JUSTIFY_RIGHT);
    gtk_table_attach(GTK_TABLE(test_table), channel_label, 0, 1, 2, 3,
             GTK_FILL, GTK_FILL, 5, 2);

    channel_label_val = gtk_label_new("");
    gtk_misc_set_alignment(GTK_MISC(channel_label_val), 0, 0);
    gtk_label_set_justify(GTK_LABEL(channel_label_val), GTK_JUSTIFY_LEFT);
    gtk_table_attach(GTK_TABLE(test_table), channel_label_val, 1, 2, 2,
             3, GTK_FILL, GTK_FILL, 10, 2);

    length_label = gtk_label_new(_("Length:"));
    gtk_label_set_attributes(GTK_LABEL(length_label), attrs);
    gtk_misc_set_alignment(GTK_MISC(length_label), 1, 0.5);
    gtk_label_set_justify(GTK_LABEL(length_label), GTK_JUSTIFY_RIGHT);
    gtk_table_attach(GTK_TABLE(test_table), length_label, 0, 1, 3, 4,
             GTK_FILL, GTK_FILL, 5, 2);

    length_label_val = gtk_label_new("");
    gtk_misc_set_alignment(GTK_MISC(length_label_val), 0, 0);
    gtk_label_set_justify(GTK_LABEL(length_label_val), GTK_JUSTIFY_LEFT);
    gtk_table_attach(GTK_TABLE(test_table), length_label_val, 1, 2, 3,
             4, GTK_FILL, GTK_FILL, 10, 2);

    filesize_label = gtk_label_new(_("File size:"));
    gtk_label_set_attributes(GTK_LABEL(filesize_label), attrs);
    gtk_misc_set_alignment(GTK_MISC(filesize_label), 1, 0.5);
    gtk_label_set_justify(GTK_LABEL(filesize_label), GTK_JUSTIFY_RIGHT);
    gtk_table_attach(GTK_TABLE(test_table), filesize_label, 0, 1, 4, 5,
             GTK_FILL, GTK_FILL, 5, 2);

    filesize_label_val = gtk_label_new("");
    gtk_misc_set_alignment(GTK_MISC(filesize_label_val), 0, 0);
    gtk_label_set_justify(GTK_LABEL(filesize_label_val),
               GTK_JUSTIFY_LEFT);
    gtk_table_attach(GTK_TABLE(test_table), filesize_label_val, 1, 2,
             4, 5, GTK_FILL, GTK_FILL, 10, 2);

    pango_attr_list_unref(attrs);
  }
  else
    gtk_window_present(GTK_WINDOW(window));

  if (!g_strncasecmp(vte.filename, "http://", 7))
    gtk_widget_set_sensitive(tag_frame, FALSE);
  else
    gtk_widget_set_sensitive(tag_frame, TRUE);

  gtk_label_set_text(GTK_LABEL(bitrate_label), _("Bit rate:"));
  gtk_label_set_text(GTK_LABEL(bitrate_label_val), _("N/A"));

  gtk_label_set_text(GTK_LABEL(rate_label), _("Sample rate:"));
  gtk_label_set_text(GTK_LABEL(rate_label_val), _("N/A"));

  gtk_label_set_text(GTK_LABEL(channel_label), _("Channels:"));
  gtk_label_set_text(GTK_LABEL(channel_label_val), _("N/A"));

  gtk_label_set_text(GTK_LABEL(length_label), _("Length:"));
  gtk_label_set_text(GTK_LABEL(length_label_val), _("N/A"));

  gtk_label_set_text(GTK_LABEL(filesize_label), _("File size:"));
  gtk_label_set_text(GTK_LABEL(filesize_label_val), _("N/A"));

  if ((fh = vfs_fopen(vte.filename, "r")) != NULL) {
    g_mutex_lock(vf_mutex);

    if (ov_open_callbacks(fh, &vf, NULL, 0, vorbis_callbacks) == 0) {
      comment = ov_comment(&vf, -1);
      if ((vi = ov_info(&vf, 0)) != NULL) {
        bitrate = vi->bitrate_nominal / 1000;
        rate = vi->rate;
        channels = vi->channels;
        clear_vf = TRUE;
        gtk_widget_set_sensitive(GTK_WIDGET(save_button), FALSE);
        gtk_widget_set_sensitive(GTK_WIDGET(remove_button), TRUE);
      }
      else {
        bitrate = 0;
        rate = 0;
        channels = 0;
        gtk_widget_set_sensitive(GTK_WIDGET(save_button), FALSE);
        gtk_widget_set_sensitive(GTK_WIDGET(remove_button), FALSE);
      }

      time = ov_time_total(&vf, -1);
      minutes = time / 60;
      seconds = time % 60;
      vfs_fseek(fh, 0, SEEK_END);
      filesize = vfs_ftell(fh);

      label_set_text(GTK_LABEL(bitrate_label_val),
              _("%d KBit/s (nominal)"), bitrate);
      label_set_text(GTK_LABEL(rate_label_val), _("%d Hz"), rate);
      label_set_text(GTK_LABEL(channel_label_val), _("%d"), channels);
      label_set_text(GTK_LABEL(length_label_val),
              _("%d:%.2d"), minutes, seconds);
      label_set_text(GTK_LABEL(filesize_label_val),
              _("%d Bytes"), filesize);

    }
    else
      vfs_fclose(fh);
  }

  rg_track_gain = get_comment(comment, "replaygain_track_gain");
  if (*rg_track_gain == '\0')
    rg_track_gain = get_comment(comment, "rg_radio");  /* Old */

  rg_album_gain = get_comment(comment, "replaygain_album_gain");
  if (*rg_album_gain == '\0')
    rg_album_gain = get_comment(comment, "rg_audiophile"); /* Old */

  rg_track_peak = get_comment(comment, "replaygain_track_peak");
  if (*rg_track_peak == '\0')
    rg_track_peak = get_comment(comment, "rg_peak");  /* Old */

  rg_album_peak = get_comment(comment, "replaygain_album_peak"); /* Old had no album peak */

  /* Fill it all in .. */
  gtk_entry_set_text(GTK_ENTRY(title_entry),
            get_comment(comment, "title"));
  gtk_entry_set_text(GTK_ENTRY(performer_entry),
            get_comment(comment, "artist"));
  gtk_entry_set_text(GTK_ENTRY(album_entry),
            get_comment(comment, "album"));
  gtk_entry_set_text(GTK_ENTRY(user_comment_entry),
            get_comment(comment, "comment"));
  gtk_entry_set_text(GTK_ENTRY(GTK_COMBO(genre_combo)->entry), 
            get_comment(comment, "genre"));
  gtk_entry_set_text(GTK_ENTRY(tracknumber_entry),
            get_comment(comment, "tracknumber"));
  gtk_entry_set_text(GTK_ENTRY(date_entry),
            get_comment(comment, "data"));
#ifdef ALL_VORBIS_TAGS
  gtk_entry_set_text(GTK_ENTRY(version_entry),
            get_comment(comment, "version"));
  gtk_entry_set_text(GTK_ENTRY(description_entry),
            get_comment(comment, "description"));
  gtk_entry_set_text(GTK_ENTRY(organization_entry),
            get_comment(comment, "organization"));
  gtk_entry_set_text(GTK_ENTRY(copyright_entry),
            get_comment(comment, "copyright"));
  gtk_entry_set_text(GTK_ENTRY(isrc_entry),
            get_comment(comment, "isrc"));
  gtk_entry_set_text(GTK_ENTRY(location_entry),
            get_comment(comment, "location"));
#endif
            
  filename_utf8 = filename_to_utf8(vte.filename);

  title = g_strdup_printf(_("%s - BMP"), g_basename(filename_utf8));
  gtk_window_set_title(GTK_WINDOW(window), title);
  g_free(title);

  gtk_entry_set_text(GTK_ENTRY(filename_entry), filename_utf8);
  gtk_editable_set_position(GTK_EDITABLE(filename_entry), -1);

  g_free(filename_utf8);

  gtk_entry_set_text(GTK_ENTRY(rg_track_entry), rg_track_gain);
  gtk_entry_set_text(GTK_ENTRY(rg_album_entry), rg_album_gain);
  gtk_entry_set_text(GTK_ENTRY(rg_track_peak_entry), rg_track_peak);
  gtk_editable_set_position(GTK_EDITABLE(rg_track_peak_entry), -1);
  gtk_entry_set_text(GTK_ENTRY(rg_album_peak_entry), rg_album_peak);
  gtk_editable_set_position(GTK_EDITABLE(rg_album_peak_entry), -1);

  if (*rg_track_gain == '\0' && *rg_album_gain == '\0' &&
    *rg_track_peak == '\0' && *rg_album_peak == '\0') {
    gtk_toggle_button_set_active(GTK_TOGGLE_BUTTON(rg_show_button),
                   FALSE);
  }
  else
    gtk_toggle_button_set_active(GTK_TOGGLE_BUTTON(rg_show_button),
                   TRUE);

  /* ov_clear closes the file */
  if (clear_vf) ov_clear(&vf);
  g_mutex_unlock(vf_mutex);


  gtk_widget_set_sensitive(tag_frame, vfs_is_writeable(vte.filename));

  g_signal_connect_swapped(title_entry, "changed", change_buttons,
               save_button);
  g_signal_connect_swapped(performer_entry, "changed", change_buttons,
               save_button);
  g_signal_connect_swapped(album_entry, "changed", change_buttons,
               save_button);
  g_signal_connect_swapped(date_entry, "changed", change_buttons,
               save_button);
  g_signal_connect_swapped(user_comment_entry, "changed", change_buttons,
               save_button);
  g_signal_connect_swapped(tracknumber_entry, "changed", change_buttons,
               save_button);
  g_signal_connect_swapped(GTK_COMBO(genre_combo)->entry, "changed",
               G_CALLBACK(change_buttons), save_button);

  gtk_window_set_position(GTK_WINDOW(window), GTK_WIN_POS_CENTER);
  gtk_widget_show_all(window);
  gtk_widget_hide(rg_frame);

  gtk_widget_set_sensitive(save_button, FALSE);
  gtk_widget_set_sensitive(remove_button, FALSE);
}

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index